ทันตกรรมบดเคี้ยว นอนกัดฟัน- คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ
ทันตกรรมบดเคี้ยว (นอนกัดฟัน)

เป็นอาการหนึ่งของผู้ที่มีความผิดปกติด้านการบดเคี้ยว หรือมีปัญหาการทำงานของขากรรไกร นอกจากจะมี ปัญหากับคนที่นอนข้างๆ หรือเพื่อนร่วมห้องแล้ว การนอนกัดฟัน ยังก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองด้วย

โรคเหงือกอักเสบ - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ
โรคเหงือกอักเสบ (Periodontics)

โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟันได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษา สิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายไปอย่างช้า ๆ จนต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด

ถอนฟันคุด ผ่าตัดฟันคุด- Teeth Extraction, Wisdom teeth removal
ศัลยกรรมช่องปากและฟัน (ถอนฟัน ผ่าตัดกระดูกและผ่าตัดฟันคุด)

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา

ทันตกรรมเด็ก - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ
ทันตกรรมเด็ก (Pedodontics)

เป็นทันตกรรมที่ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี เพื่อให้สามารถมีสุขภาพฟันนำ้นมที่ดี

รักษารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ
รักษารากฟัน (Endodontics)

คือขบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อและอักเสบ ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟันเพื่อความแข็งแรงและสวยงาม

ฟันปลอม (Dentures) - Prosthodontics คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ (White Teeth Dental Clinic)
ฟันปลอม (ทันตกรรมประดิษฐ์)

คือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้บูรณะฟันในกรณีที่มีการสูญเสียเนื้อฟันบางส่วน เนื่องมาจากรอยผุ หรือฟันแตกหักได้แก่ ครอบฟัน หรือกรณีที่ใช้ทนแทนฟันที่หายไป ได้แก่ สะพานฟันติดแน่น ซึ่งจะติดแน่นอยู่กับฟันที่เหลืออยู่ในช่องปาก

รากเทียม Implant- คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ
ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implants)

คือการทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปด้วยวัสดุที่ผลิตจากไททาเนียม ซึ่งสามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ดี ออกแบบมาเพื่อใช้ยึดติดกับขากรรไกรของคนไข้ โดยจะฝังในตำแหน่งที่สูญเสียรากฟันธรรมชาติไป

ทันตกรรมเพื่อความงาม และวีเนียร์ คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ
ทันตกรรมเพื่อความงาม (Esthetics)

การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน   โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆ ในการสร้างสรรค์ให้ฟันของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ

Invisalign คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ WhiteTeeth Dental Clinic
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

สาขาหนึ่งของทันตกรรมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกับการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุและโรคเหงือก

ทำฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ
ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสภาพช่องปากและฟันเพื่อตรวจหาความผิดปกติ รวมถึงการทำความสะอาดและการรักษา
สภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ การตรวจวินิจฉัยทางทันตกรรมจะช่วยให้สามารถรักษาโรคได้ทันท่วงที