รีวิวอุดฟันหน้า (Front Filling)

รีวิวอุดฟันหน้า ด้วยทันตกรรมบูรณะ (Restoratives)

               เมื่อส่วนหนึ่งของฟันมีความเสียหาย เราสามารถซ่อมแซมโดยการบูรณะฟันบางส่วนได้หลายวิธี

สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายของฟัน

• ฟันผุ

• ฟันแตกจากอุบัติเหตุ

• ฟันร้าว

• ฟันสึกจากกรดกัด

• ฟันสึกจากการนอนกัดฟัน หรือเค้นฟัน

ซึ่งการบูรณะฟันทันตแพทย์จะพิจารณาลักษณะการเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการบูรณะที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น การอุดฟันหน้า การทำครอบฟัน

รีวิววอุดฟันหน้า- Front Filling Review_01
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_02
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_03
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_04
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_05
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_06
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_07
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_08
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_09
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_10
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_11
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_12
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_13
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_14
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_15
รีวิววอุดฟันหน้า-Front Filling Review_16
กลับไป –> ข้างบน
กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม
กลับไป –> หน้าแรก