บริการของเรา

บริการของเรา - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

บริการของเราครอบคลุมการทำฟัน ต่าง ๆ เช่น

  • ทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันคุด
  • ทันตกรรมด้านศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าตัดขากรรไกร ผ่าฟันคุด
  • ทันตกรรมจัดฟัน เช่น จัดฟันแบบเหล็ก จัดฟันใส Invisalign จัดฟันแบบเซรามิก จัดฟันแบบไร้ยาง
  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น การทำวีเนียร์ (Veneer)
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม เช่น การทำรากเทียม (Implant) และ ครอบฟัน
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น การทำฟันปลอม และ การทำครอบฟัน
  • ทันตกรรมเด็ก
อัตราการบริการ ค่ารักษาเบื้องต้น …คลิกเลย !!

ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสภาพช่องปากและฟันเพื่อตรวจหาความผิดปกติ รวมถึงการทำความสะอาดและการรักษา
สภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ การตรวจวินิจฉัยทางทันตกรรมจะช่วยให้สามารถรักษาโรคได้ทันท่วงที

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

สาขาหนึ่งของทันตกรรมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกับการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุและโรคเหงือก

ทันตกรรมเพื่อความงาม (Esthetics)

การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน   โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆ ในการสร้างสรรค์ให้ฟันของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ

ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implants)

คือการทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปด้วยวัสดุที่ผลิตจากไททาเนียม ซึ่งสามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ดี ออกแบบมาเพื่อใช้ยึดติดกับขากรรไกรของคนไข้ โดยจะฝังในตำแหน่งที่สูญเสียรากฟันธรรมชาติไป

ฟันปลอม (ทันตกรรมประดิษฐ์)

คือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้บูรณะฟันในกรณีที่มีการสูญเสียเนื้อฟันบางส่วน เนื่องมาจากรอยผุ หรือฟันแตกหักได้แก่ ครอบฟัน หรือกรณีที่ใช้ทนแทนฟันที่หายไป ได้แก่ สะพานฟันติดแน่น ซึ่งจะติดแน่นอยู่กับฟันที่เหลืออยู่ในช่องปาก

รักษารากฟัน (Endodontics)

คือขบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อและอักเสบ ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟันเพื่อความแข็งแรงและสวยงาม

ทันตกรรมบูรณะ/อุดฟัน (Restoratives)

เมื่อส่วนหนึ่งของฟันมีความเสียหาย เราสามารถซ่อมแซมโดยการบูรณะฟันบางส่วนได้หลายวิธี

ทันตกรรมเด็ก (Pedodontics)

เป็นทันตกรรมที่ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี เพื่อให้สามารถมีสุขภาพฟันนำ้นมที่ดี

ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน (Preventives)

เป็นการดูแลรักษาฟันแท้ตามธรรมชาติให้สามารถมีอายุการใช้งานไปตลอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

ศัลยกรรมช่องปากและฟัน (ถอนฟัน ผ่าตัดกระดูกและผ่าตัดฟันคุด)

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา

โรคเหงือกอักเสบ (Periodontics)

โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟันได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษา สิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายไปอย่างช้า ๆ จนต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด

ทันตกรรมบดเคี้ยว (นอนกัดฟัน)

เป็นอาการหนึ่งของผู้ที่มีความผิดปกติด้านการบดเคี้ยว หรือมีปัญหาการทำงานของขากรรไกร นอกจากจะมี ปัญหากับคนที่นอนข้างๆ หรือเพื่อนร่วมห้องแล้ว การนอนกัดฟัน ยังก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองด้วย

กลับไป –> ข้างบน

กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม

กลับไป –> หน้าแรก