ทันตกรรมเด็ก (Pedodontics)

ทันตกรรมเด็ก หรือ ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก สำหรับเด็ก มีหมอฟันเด็กโดยเฉพาะ คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)

                 เป็นทันตกรรมที่ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี เพื่อให้สามารถมีสุขภาพฟันนำ้นมที่ดี  โดยจะทำการตรวจรักษาที่เหมาะสมได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน , การถอนฟัน, การ X-ray  , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ (Space Maintainer or Space Regainer) และรวมถึงการใส่เครื่องมือจัดฟันสำหรับเด็ก

“หมอฟันใจดี มือเบา”

ประโยชน์ของการเริ่มต้นดูแลรักษาฟันตั้งแต่วัยเด็ก :

ทันตกรรมสำหรับเด็ก สำหรับเด็ก มีหมอฟันเด็กโดยเฉพาะ คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

 

1) เพื่อควบคุมให้ฟันน้ำนมหลุดตามเวลาอันควร ไม่หลุดก่อนหรือล่าช้าจากเวลาที่เหมาะสม เพราะฟันน้ำนมแต่ละซี่มีหน้าทีในการรักษาช่องและตำแหน่งให้ฟันเท้ขึ้นมาอย่างถูกต้อง การป้องกันหรือบรรเทาปัญหาฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันล้มซึ่งจำเป็นต้องจัดฟันในอนาคต

2) ลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งเป็นตัวก่อโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ

3) เสริมสร้างหรือเฝ้าระวังรูปร่างปากและขากรรไกรที่ปกติ เหมาะสม

4) เมื่อมีสุขภาพปากและฟัน การเรียงตัวของฟัน รวมถึงการสบฟันที่ดี พัฒนาการทางทักษะการพูดจะพัฒนาได้สมวัย

กลับไป –> หน้ารวมบริการ
กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม
กลับไป –> หน้าแรก

White Teeth Dental Clinic