รีวิววีเนียร์ (Veneer)

รีวิววีเนียร์ (Review Veneer)

              การทำวีเนียร์ (Veneer or Facing ) เป็นการใช้วัสดุปิดทับบนหน้าฟัน ในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อยโดยจะมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันเพื่อสร้างพื้นที่ให้สามารถนำวัสดุมายึดติดกับผิวด้านหน้าฟันได้

รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_01
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_02 - White Teeth Dental Clinic
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_03
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_04
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_05
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_06
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_07
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_08 - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ - White Teeth Dental Clinic
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_09
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_10
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_11
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_12
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_13
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_14
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_15
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_16
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_17
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_18
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_19
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_20
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_21
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_22
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_23
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_24
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_25
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_26
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_27
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_28
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_29
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_30
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_31
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_32
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_33
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_34
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_35
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_36
รีวิววีเนียร์ - Veneer Review_37
กลับไป –> ข้างบน
กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม
กลับไป –> หน้าแรก