ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน (Preventives)

ทันตกรรมส่งเสริมการป้องกัน (Preventives)

ทันตกรรมเพื่อการป้องกัน เคลือบฟัน - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

ทันตส่งเสริมเพื่อการป้องกัน

                ทันตกรรมส่งเสริมการป้องกัน หรือ ทันตกรรมป้องกัน เป็นการดูแลรักษาฟันแท้ตามธรรมชาติให้สามารถมีอายุการใช้งานไปตลอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก และการดูแลเอาใจใส่สุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงตลอดเวลาย่อมนั้นจะต้องดีกว่าการเข้ารับการรักษาหรือการหาวิธีบูรณะหรือการแก้ปัญหาสุขภาพของฟันและช่องปากของเราอย่างแน่นอน ซึ่งกุญแจสำคัญที่แสนจะง่ายดายที่สามารถช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดได้นั้นคือ การดูแลความสะอาดและการควบคุมปริมาณการก่อคราบหินปูนและแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือกและฟัน

                การแปรงฟันและการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการที่จะมีสุขภาพฟันและช่องปาก ซึ่งการนำหลักการและวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ จะสามารถช่วยให้เราสามารถป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากได้สะดวกและดียิ่งขึ้น

การเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถป้องกันการติดของเศษอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโรคเหงือกและฟันผุ

การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

วิธีการลดการเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม

การนำวัสดุเรซินสีเหมือนฟันมาใช้ในการป้องกัน

คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก

กลับไป –> หน้ารวมบริการ
กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม
กลับไป –> หน้าแรก

White Teeth Dental Clinic