ทันตกรรมเพื่อความงาม (Esthetics)

ทันตกรรมเพื่อความงาม และวีเนียร์ (Veneer)

ทันตกรรมเพื่อความงาม และวีเนียร์ คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

               การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน   โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม” ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ในการสร้างสรรค์ให้ฟันของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน โดยนิยมเรียกกันว่า ฮอลีวูด สไมล์ ซึ่งจะหมายถึง การบูรณะฟันให้มีความสวยงามเหมือนกับฟันของดาราฮอลีวูด

วีเนียร์ (Veneer)

ทันตกรรมเพื่อความงาม และวีเนียร์ คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ             

              การทำวีเนียร์หรือติดฟันเทียม (Veneer or Facing ) เป็นการใช้วัสดุปิดทับบนหน้าฟัน ในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย) โดยจะมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันเพื่อสร้างพื้นที่ให้สามารถนำวัสดุมายึดติดกับผิวด้านหน้าฟันได้

วัสดุที่ใช้

1) คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin)

2) พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic)

 

ประโยชน์ของการเคลือบฟันเทียม

มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่

ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิ้มของผู้เข้ารับบริการ

วัสดุที่ใช้มีลักษณะและความใสเสมือนฟันตามธรรมชาติ

สามารถช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง

สามารถช่วยปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น

ช่วยซ่อมแซมและปกป้องฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลาย

สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือไม่สวยได้

ขั้นตอนการรักษาด้วยการเคลือบฟันเทียม

1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน

การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อการเคลือบฟันเทียม

การกรอแต่งฟันเพื่อการเคลือบฟันเทียม

การจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการเคลือบฟันเทียม

การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง

แบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแลบเพื่อการประดิษฐ์เซรามิกวีเนียร์

ทันตแพทย์จะทำการติดวีเนียร์แบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งานระหว่างการรอ

2. ขั้นตอนการติดเซรามิกวีเนียร์

การรื้อวีเนียร์แบบชั่วคราวออก

การติดยึดเซรามิกวีเนียร์แบบถาวรบนผิวฟัน การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด

 

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ารับเคลือบฟันเทียม

1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคเหงือก และการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

3. ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

4. ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันที่ได้รับการเคลือบฟันเทียม

5. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

ครอบฟันสวยงาม

              ครอบฟันเพื่อใช้ในงานทันตกรรมตกแต่งครอบฟันสามารถนำมาใช้ในงานทันตกรรมตกแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวฟันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ปรับปรุงรูปร่างฟัน เช่นกรณีฟันซี่เล็ก ไม่สมดุล การแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่นกรณีฟันบิด ซ้อนเก แก้ไขปรับสีฟันโดยส่วนใหญ่ในงานทันตกรรมตกแต่ง จะพิจารณาทำเคลือบฟันเทียมเป็นอันดับแรก แต่มีความจำเป็นเหมาะสมอาจพิจารณาทำครอบฟันเพื่อความสวยงามร่วมด้วย หรือทดแทน โดยเฉพาะในรายคนไข้ที่มีการสบฟันที่ไม่เหมาะสมต่องานเคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันถอดได้

เคลือบฟันเทียมถอดได้ คืออุปกรณ์ที่ผลิตมาจากเรซินพลาสติดที่คนไข้สามารถถอดใส่ได้ด้วยตัวเองสำหรับบังหน้าฟัน

ประโยชน์

สำหรับคนไข้ที่กำลังจะเข้าร่วมเหตุการณ์ พิธีสำคัญและต้องการปรับปรุงรอยยิ้มให้สวยงามขึ้นทันเวลาเช่น งานแต่งงาน งานรับปริญญา ถ่ายรูปที่ระลึกในพิธีการสำคัญ

ผู้ที่ต้องแสดงตัวในที่สาธารณชน และกำลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรักษาทางทันตกรรมยังไม่เสร็จสิ้น เช่นงานรากเทียม

ใช้เวลาการรักษา สามารถได้รอยยิ้ม ที่ขาวอย่างมั่นใจ

สามารถใช้แทนช่องว่างฟันที่หายไปได้ชั่วคราว ระหว่างรอรับการรักษาใส่ฟันแบบถาวร

ไม่มีการกรอหน้าฟัน ดังเช่นการทำเคลือบฟันเทียม

ข้อควรระวัง

ระวังอย่าเหยียบ หรือหักงอเล่น

ขณะใส่อยู่ หลีกเลี่ยง ขบเขี้ยวของแข็งเกินไป

ห้ามใช้ยาสีฟัน ใช้แปรงฟัน แปรงเบาๆ ก็เพียงพอ

ห้ามใช้น้ำยาล้างหรือผงขัดต่างๆ โดยเด็ดขาด

มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หากทำความสะอาดฟันไม่ดีหรือสวมใส่ตลอดเวลา

ไม่ใช่การรักษาที่ถาวร กรณีใช้ใส่แทนฟันที่หายไป

ฟอกสีฟัน

                คือการทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ ดูขาวขึ้น ฟันที่เปลี่ยนสี เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากภายนอกตัวฟัน (Extrinsic) เช่น สีจากอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ เป็นต้น และสาเหตุจากภายในตัวฟัน (Intrinsic) เช่น การสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะ สร้างฟัน หรือในกรณีฟันตาย เป็นต้น ดังนั้น การฟอกสีฟันจึงมีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่ กับต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนั้นๆ

ระโยชน์ของการฟอกสีฟัน

แก้ไขปัญหาฟันที่มีสีคล้ำ สีน้ำตาล สีเหลือง และมีคราบต่างๆบนฟัน ให้มีความขาวมากขึ้น

สามารถทำได้ในบุคคลทั่วไป

สามารถปรับปรุงรอยยิ้มให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้น 

 

ประเภทของการฟอกสีฟัน

การเลือกวิธีของการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

1 การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิก

2 การฟอกสีฟันแบบนำอุปกรณ์และน้ำยาไปทำเองที่บ้าน

การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถทำและเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง และสามารถเห็นความแตกต่างได้หลังการรักษา ในขณะที่การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถเห็นความแตกต่าง

ข้อปฏิบัติหลังเข้ารับการฟอกสีฟัน

               ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น

 

ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป

การรับประทานยาแก้ปวด  สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

 

ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน

กรณีที่เกิดจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน ควรลดเวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟันลง หรือ ทิ้งช่วงห่างระหว่างการฟอกสีฟันแต่ละครั้งให้มากขึ้น (เช่น หากปกติใส่ถาดฟอกสีฟันครั้งละ 6 ชั่วโมง ก็ควรลดลงให้เหลือเพียง 5 ชั่วโมง หรือในบางกรณีที่ทำทุกวัน ก็ให้ทำวันเว้นวัน เป็นต้น)

การรับประทานยาแก้ปวด  จะช่วยลดอาการเสียวฟันได้

การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงจะสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

กลับไป –> หน้ารวมบริการ
กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม
กลับไป –> หน้าแรก

White Teeth Dental Clinic