ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implants)

ทันตกรรมรักษารากฟัน (Implant)

ส่วนประกอบ รากเทียม Implant - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ โดยทีนตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรม

รากฟันเทียม

คือการทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปด้วยวัสดุที่ผลิตจากไททาเนียม ซึ่งสามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ดี ออกแบบมาเพื่อใช้ยึดติดกับขากรรไกรของคนไข้ โดยจะฝังในตำแหน่งที่สูญเสียรากฟันธรรมชาติไป ซึ่งตัวรากฟันเทียมนี้จะช่วยรองรับการใส่ฟันแบบติดแน่น หรือ แบบถอดได้ สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียม ประกอบด้วย

1. Fixture คือ ส่วนที่ฝังอยู่ใต้เหงือก อยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ

2. Abutment คือ ส่วนที่ทดแทนโครงสร้างของแกนฟัน เพื่อรองรับตัวครอบฟัน

3. Crown คือ ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิกลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชา

ประเภทของรากฟันเทียม

โดยทั่วไปแล้วการฝังรากฟันเทียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ การฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป และการฝังเทียมภายหลังการถอนฟันแบบทันที โดยการฝังรากฟันเทียมแบบทันทีภายหลังการถอนฟันนั้น ในบางเคสสามารถใส่ครอบฟันหรือสะพานฟันให้กับคนไข้พร้อมกันได้ทันที (การฝังรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที)  

ทั้งนี้เราจะรู้ได้ว่า การฝังรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับเราที่สุดนั้นคือประเภทใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม การประเมินสภาพกระดูกประกอบกับการวินิจฉัยผ่านเอ็กเรย์ และ/หรือภาพเอ็กซเรย์ 3 มิติ (CT SCAN) เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดกับคนไข้

 

1. การฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป

การฝังรากแบบนี้เป็นวิธีที่ทำกันโดยทั่วไป สามารถทำได้เกือบทุกกรณี สามารถฝังรากฟันเทียมชนิดนี้เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปเพียงซี่เดียว หลายซี่ หรืออาจจะทั้งปาก 

โดยปกติแล้วการฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไปนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ระยะห่างแต่ละขั้นตอนนั้นห่างกันประมาณ 2-6 เดือน

การฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไปสามารถทำได้ในสภาพกระดูกขากรรไกรของคนไข้ส่วนใหญ่ แต่หากในบางกรณีที่คนไข้กระขากรรไกรมีความบางกว่าปกติ หรือมีการสูญเสียกระดูกบริเวณที่จะทำหารฝังรากฟันเทียม  ทันตแพทย์เฉพาะทางอาจพิจารณาให้ปลูกกระดูกก่อนรับการฝังรากฟันเทียม เพื่อให้กระดูกบริเวณนั้นมีความหนาและแข็งแรงพอรองรับการฝังรากฟันเทียม

 

2. การฝังรากเทียมแบบทันที

การฝังรากฟันเทียมแบบทันที หรือที่เรารู้จักอีกชื่อ One day implants คือ การฝังรากเทียมภายหลังการถอนฟันทันที ซึ่งในบางกรณีคนไข้อาจสามารถใส่ครอบ หรือสะพานฟันบนรากฟันเทียมได้เลยด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ โดยส่วนใหญ่แล้วการฝังรากฟันเทียมแบบทันทีจะเหมาะกับคนไข้ที่มีกระดูกขากรรไกรที่ดีเท่านั้น

 

3. การฝังรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที

เป็นการใส่ครอบฟัน/สะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรลงบนรากฟันเทียม  การใส่ครอบฟัน/สะพานฟันแบบทันทีนั้น สามารถทำร่วมกับการฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป และ การฝังรากฟันเทียมแบบทันทีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเหมาะกับคนไข้ที่มีสภาพกระดูกขากรรไกรที่ดี

รากเทียม Implant- คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

กลับไป –> หน้ารวมบริการ
กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม
กลับไป –> หน้าแรก

White Teeth Dental Clinic