ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป (ทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน)

ทำฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

ทันตกรรมแบบทั่วไป

                คือการตรวจสภาพช่องปากและฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุที่เป็นโรคและความผิดปกติ รวมถึงการทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

การเอกเรย์

การขูดหินปูนและขัดฟัน

การอุดฟัน

การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

                การตรวจวินิจฉัยทางทันตกรรมจะช่วยให้สามารถรักษาโรคได้ทันท่วงที และสามารถช่วยวางแผนการรักษาในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

เพื่อลดการสูญเสียฟัน  โดยปกติจะแนะนำให้ตรวจทุกๆ 6 เดือน

การเอกเรย์

                 เอกซเรย์ (X-Ray) คือกระบวนการที่ทำให้เกิดภาพของฟันในบริเวณที่เห็นยากด้วยตาเปล่า ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยวินิจฉัยโรคในช่องปากและที่ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน

ตัวอย่าง การรักษาที่ต้องเอกเรย์ ได้แก่

การเอกซเรย์ฟันเพื่อถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

การเอกซเรย์เพื่อตรวจดูรอยผุของฟันด้านประชิด

การเอกซเรย์ฟันเพื่อการรักษารากฟัน

การเอกเรย์ฟันเพื่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

การเอกซเรย์ฟันเพื่อการจัดฟัน

การเอกซเรย์ฟันเพื่อดูขากรรไกรและใบหน้า

 

ประเภทการเอ็กซเรย์ทันตกรรมที่ใช้บ่อยๆ

1.การเอ็กซเรย์นอกช่องปาก

1.1) OPG

OPG เป็นการถ่ายภาพรังสีที่สามารถแสดงให้เห็นภาพของฟันทุกซี่ใน

ช่องปาก กระดูกขากรรไกร รวมถึงข้อต่อขากรรไกร นอกจากนี้สามารถถ่ายภาพกระโหลก

ศรีษะ ไซนัส และอื่นๆ เพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาที่แม่นยาประโยชน์:

CBCT Scan 3D - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

 

1.2) Cephalometric

Cephalometric เป็นการถ่ายภาพรังสีที่แสดงให้เห็นภาพกระโหลกศรีษะ ด้านข้าง โดยจะเห็นลักษณะของกระโหลกศรีษะ ฐานกระโหลกศรีษะ ลักษณะกระดูก

ขากรรไกรบนและล่าง ฟันบนและฟันล่าง

2.1) Bitewing x-ray

Bitewing x-ray เป็นการถ่ายถาพรังสีเพื่อดูรอยผุที่มีขนาดเล็กหรือรอยผุซำ้ใต้ขอบวัสดุ ภาพรังสีกัดปีกจึงมีประโยชน์และเป็นวิธีที่เหมาะสมในการตรวจหารอยผุด้านประชิดควบคู่ไปกับการตรวจในช่องปากภาพ

2.2) Periapical x-ray

Periapical x-ray เป็นการถ่ายภาพรังสีแสดงให้เห็นฟันทั้งซี่ ตั้งแต่ตัวฟันตลอดแนวรากฟันจนถึงปลายรากฟัน ใช้ในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในรากและโครงสร้างกระดูกโดยรอบ

การขูดหินปูนและขัดฟัน

                 การขูดหินปูนเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ช่วยขจัดคราบหินปูนและแบคทีเรียบนผิวฟัน ผู้ป่วยควรพบทันตแพทย์เพื่อทำความสะอาดฟันหรือขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

ขูดหินปูน - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

การอุดฟัน

                 การอุดฟันคือวิธีการรักษาเนื้อฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม โดย ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุ,เชื้อโรคออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป ซึ่งวัสดุที่ในการอุดฟันมีหลายประเภทคือ

การอุดฟันด้วยอมัลกัม (เงินเป็นการอุดฟันที่ค่อนข้างคนทนและราคาไม่แพง แต่เนื่องจากวัสดุนี้มีสีเข้มมองเห็นได้เด่นชัดกว่าพและไม่ถูกเลือกใช้กับบริเวณที่เห็นได้ง่ายและต้องการความสวยงามสูง เช่นฟันหน้า

การอุดฟันคอมโพสิต (พลาสติก) เรซิน เป็นวัสดุที่ใช้สีที่เหมือนกับฟัน จึงมักถูกเลือกใช้สำหรับบริเวณที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ

กลับไป –> หน้ารวมบริการ
กลับไป –> หน้ารีวิวเคสรวม
กลับไป –> หน้าแรก

White Teeth Dental Clinic