ทพญ. พรทิพย์ จีนจรรยา (Dr.Pornthip Jeenjanya)

ทพญ. พรทิพย์ จีนจรรยา (Dr.Pornthip Jeenjanya) (White Teeth Dental Clinic)

ทพญ. พรทิพย์ จีนจรรยา

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

  • DDS., Chiang Mai University
  • MSc., in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University

 

ไปที่ —> ด้านบน
ไปที่หน้า —> บริการของเรา
กลับไป —> หน้าแรก
Share: