โรคปริทันต์อักเสบ

โรคปริทันต์ หรือ โรคเหงือก คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

โรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis) หรือ โรครำมะนาด หมายถึง โรคที่อวัยวะปริทันต์ หรืออวัยวะรอบๆ ฟัน ได้แก่ เหงือก กระดูกเบ้าฟัน อักเสบทำให้เหงือกบวมแดง เลือดออกตามไรฟัน
ในที่สุดจะมีหนองเกิดขึ้นใต้เหงือกอาจทำให้ฟันโยกหลุด

โรคปริทันต์ หรือ โรคเหงือก คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ

การรักษาโรคปริทันต์ หรือโรคปริทันต์อักเสบ แบ่งการรักษาตามความรุนแรงของอาการ ได้แก่ การขูดหินปูน การเกลารากฟัน การผ่าตัดเหงือก และการถอนฟัน ซึ่งการถอนฟันเป็นวิธีสุดท้าย หากไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้อีก

Share: