ฟันปลอม (Denture) - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ (White Teeth Dental Clinic)

มีกี่แบบ และเลือกแบบไหนดี

ฟันปลอม (Denture) - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ (White Teeth Dental Clinic)

ฟันปลอม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  1. ฟันปลอมชนิดถอดได้ เช่น ฟันปลอมฐานอะคลิริก และ ฟันปลอมฐานโลหะ
  2. ฟันปลอมชนิดติดแน่น เช่น สะพานฟัน และ รากฟันเทียม

ฟันปลอมฐานอคลิริก

ฟันปลอม (Denture) - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ (White Teeth Dental Clinic)

ฟันปลอมฐานโลหะ

ฟันปลอม (Denture) - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ (White Teeth Dental Clinic)

สะพานฟัน

ฟันปลอม (Denture) - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ (White Teeth Dental Clinic)

รากฟันเทียม

ฟันปลอม (Denture) - คลินิกทันตกรรมไวท์ทีธ (White Teeth Dental Clinic)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share: